สกรีนเสื้อโปโล สกรีนแบบไหนดี

สกรีนเสื้อโปโล สกรีนแบบไหนดี

 

     เสื้อโปโลนั้นก็มีเนื้อผ้า และคุณภาพที่ต่างจากเสื้อยืดทั่วไป ทำให้ต้องมีการแยกสกรีนที่เหมาะสมกับเสื้อหรือผ้านั้นๆ และการสกรีนแบบไหนล่ะ ที่จะเหมาะกับเสื้อโปโล

 

 

     สกรีนเสื้อโปโลแบบ 4 สี  CMYK (Color  Process  Separation)

 

     แนวคิดดั้งเดิมในงานสกรีนเสื้อโปโลเสื้อโดยแยกสีแบบ 4  สี CMYK มีที่มาจากงานสิ่งพิมพ์ที่เรียกว่า  การพิมพ์แบบสอดสี   หรือการพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี เพื่อให้เกิดงานพิมพ์ได้ภาพเหมือนจริงได้สีธรรมชาติ  ตามที่ตาเราสามารถมองเห็น อันเนื่องมาจากการซ้อนทับกันของเม็ดสีจากสีแม่  CMYK  ซึ่งเป็นแม่สีที่มีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสง

 

     เมื่อเม็ดสีของแม่สีแต่ละสีซ้อนทับกัน  จะให้เกิดสีใหม่ตามเปอร์เซ็นที่แตกต่างกันไป  ในงานสกรีนเสื้อโปโลเสื้อหรือผ้าที่ต้องการสกรีนเสื้อโปโลภาพเหมือนก็ได้นำหลักการแยกสีแบบ  4 สีที่มาใช้  โดยสีหลักจะประกอบไปด้วย  สีฟ้า C = Cayon  สีม่วงแดง  M = Magenta  สีเหลือง  Y = Yellow  และสีดำ  K = Back  ซึ่งในความจริงแล้วสีดำสามารถเกิดจากการผสมระหว่าง C+M+Y  ได้แต่เนื่องจากสีดำที่ได้จะไม่ดำสนิทจริง  จึงต้องมีการเพิ่มสีดำขึ้นมาอีกหนึ่งสี แทนการผสมระหว่างสีหลัก  3 สี

 

     สำหรับการสกรีนเสื้อโปโลภาพเหมือนหรือภาพถ่าย  จะนิยมใช้วิธีการสกรีนเสื้อโปโลแบบ 4 สี  CMYK  โดยอาศัยคุณลักษณะของแม่สี  CMYK  ซึ่งมีความโปร่งใสเมื่อนำมาสกรีนเสื้อโปโลในส่วนที่เม็ดสกรีนเสื้อโปโลซ้อนทับในตำแหน่งเดียวกันจะเกิดการผสมดูดกลืนจนเกิดเป็นสีใหม่ โดยมีสีดำเป็นตัวช่วยทำให้เกิด  Contrast  เน้นความคมชัดบนภาพที่สกรีนเสื้อโปโลออกมา

 

     อย่างไรก็ตาม  งานสกรีนเสื้อโปโลแบบ 4 สีลงบนเสื้อหรือผ้าก็มีข้อจำกัดในเสื้อสีเข้ม  เนื่องจากความโปร่งใสของสี  มีผลลดทอนความสดและความสว่างของสีลงไป

 

     หากจะนำไปสกรีนเสื้อโปโลลงบนเสื้อสีดำหรือสีเข้ม  ก็จะต้องมีการรองพื้นด้วยสีขาว   ซึ่งมีผลทำให้งานสกรีนเสื้อโปโลมีความหนาเพิ่มขึ้นไปอีก โดยทั่วไปจึงนิยมสกรีนเสื้อโปโลแบบ 4 สี CMYK   ลงบนเสื้อสีเข้ม

 


 

     สกรีนเสื้อโปโลจำลองสีจริง  (Simulated  color  process)

 

     เนื่องจากข้อจำกัดของการสกรีนเสื้อโปโลแบบ 4  สี  ดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้เกิดการทดลองและนำมาใช้ซึ่งกระบวนการในการแยกสี  จำลองการใช้สีพิเศษ หรือ Spot  Color  แทน CMYK  เพื่อให้ได้คุณสมบัติด้านความทึบแสง  ได้ภาพที่สดสว่าง ซึ่งกระบวนการในการจำลองสีจริงยังได้นำเอาหลักการของ  Halftone หรือหลักการนำเอาเม็ดสีดำขนาดแตกต่างกันมาเรียงกัน  เพื่อให้เกิดการมองเห็นหลอกสายตาเป็นภาพต่อเนื่องไล่โทนสีจากดำไปหาเทา (เรียงเม็ดสีจากขนาดใหญ่แล้วค่อยๆเล็กลง)

 

     ซึ่งหลักการนี้ได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการพิมพ์  หนังสือพิมพ์ ภาพถ่าย  หนังสือแม็กกาซีน  รวมถึงการสกรีนเสื้อโปโลภาพเหมือน หรืองาน ประเภทภาพเสมือนจริงในบางครั้งจึงถูกเรียกว่า  การแยกเม็ดสีสกรีนเสื้อโปโลแบบ Halftone

 

     การแยกเม็ดสีสกรีนเสื้อโปโลด้วยวิธีนี้  จะต้องแปลงภาพเป็น Halftone  โดยเปลี่ยนเป็น Mode  สีเป็น Grayscale  แล้วจึงเปลี่ยนกลับมาเป็น  Bitmap จึงจะสามารถเลือกรูปแบบการไล่เฉดสีแบบ Halftone ได้ โดย Channel สีแต่ละสีที่สร้างขึ้นสำหรับภาพ Halftone ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรูปถ่ายภาพเหมือนจะมีสีหลักคือ  ฟ้า ม่วงแดง เหลือง  และดำ  (เลียนแบบสีจริง CMYK) รวมอยู่ด้วย แต่แทนที่จะใช้สีจริงก็เปลี่ยนเป็นสีที่เลือกมาจาก  Spot  Color แทน แล้วแยกสีสกรีนเสื้อโปโลเป็น  4 Channel  โดยเลือกจาก  Pantone  เมื่อขยายเป็นภาพใหญ่จะสังเกตเห็นเป็นเม็ดสกรีนเสื้อโปโลรูปทรงรี  โดยเม็ดสีจะมีขนาดใหญ่อัดแน่นในพื้นที่ที่เน้นสีเข้ม  ส่วนบริเวณที่เป็นสีอ่อนเม็ดสีก็จะมีขนาดรูปร่างเล็กลง

 

     ด้วยขนาดของภาพและระยะการมอง ก็จะสามารถเห็นเป็นภาพโทนต่อเนื่อง และเมื่อนำภาพมาซ้อนทั้ง 4 Channel  หรือนำมาสกรีนเสื้อโปโลทีละสีก็จะเกิดการเหลื่อมทับกันของเม็ดสี เนื่องจากการตั้งค่าองศาของเม็ดสีที่แตกต่างกันในแต่ละสี

 

     จึงทำให้เห็นเป็นภาพสีใกล้เคียงกับต้นฉบับ  โดยส่วนใหญ่จะใช้สีอยู่ที่ 6-12 สี (ขึ้นอยู่กับแบบ)  เพื่อให้ได้ภาพที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับให้มากที่สุด  โดยเฉพาะสีขาว  ที่จำเป็นต้องใช้เป็นสีรองพื้นในดีไซน์บางแบบเพื่อเน้นให้ภาพมีสีสดและใช้เป็นไฮไลท์

 

     ที่สำคัญคือ  เนื่องจากการแยกสีเม็ดสกรีนเสื้อโปโลด้วยกระบวนการจำลองสีจริง  เป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์และการทดลองหาเทคนิคเฉพาะ  ตามความถนัดของผู้ใช้โปรแกรมด้านการออกแบบกราฟิกที่ถนัด  เพื่อให้ได้ภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับ  หรือภาพที่มีความโดดเด่นด้านการให้แสงเงาเพื่อสร้างมิติให้กับภาพ

 

     จึงมีการพัฒนาโปรแกรมเฉพาะทางขึ้นมา เพื่อช่วยในกระบวนการแยกเม็ดสีในงานสกรีนเสื้อโปโลเพื่อความสะดวกรวดเร็ว หลายๆ  ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย  โดยฟังก์ชันงานจะครอบคลุมกระบวนการแยกเม็ดสีสกรีนเสื้อโปโลหลักๆตามที่ได้กล่าวไว้ คือ การแยกเม็ดสีสกรีนเสื้อโปโลด้วยสีพิเศษ การแยกสี CMYK การแยกสีด้วยกระบวนการจำลองสีจริงและการแยกเม็ดสีสกรีนเสื้อโปโลโดยเลือกจากดัชนีสี

 


 

     สรุปแล้วถ้าหากอยากสกรีนกับเสื้อโปโลนั้น จะเหมาะกับสกรีนแบบ CMYK และ Halftone นั่นเอง

แต่ที่ทำให้ดูดีและเหมาะมากจะเป็นการ “ปัก” แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าสนใจ เราก็สามารถทำให้ได้หมดเลย

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

สามารถตรวจสอบราคาได้ที่ :

บล็อคสกรีน เสื้อ เสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต เสื้อแจ็คเก็ต กระเป๋า กระเป๋ามีก้น กระเป๋ามีข้าง หมวก หมวกแฟชั่น สกรีน สกรีนเสื้อ สกรีนกระเป๋า สกรีนของพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม บล็อคสกรีน เสื้อแฟชั่น ผลิตเสื้อ ผลิตเสื้อโปโล เสื้อเปล่า เสื้อคู่ เสื้อคอวี เสื้อคอกลม เสื้อสวยๆ เสื้อผู้หญิง เสื้อผู้ชาย unisex เสื้อโปโลเปล่า เสื้อโปโลพร้อมปลัก เสื้อโปโลสี เสื้อโปโลเกรดพรีเมี่ยม เสื้อยืดโรงงาน เสื้อยืดเปล่า เสื่อราคาถูก เสื้อโปโลแฟชั่น เสื้อโรงงาน เสื้อโปโลโรงงาน เสื้อโปโลตัดต่อ สียาง สีplastisal สีpixment ไฮเดน สีนูน สีจม polyflex เเฟล็กซ์ สกรีนอย่างดี สกรีนสวย สกรีนทน สกรีนคม flex ผ้าtc ผ้าtk ผ้าcvc ผ้าไมโคร ผ้าคัตตอน cotton cotton100% เสื้อคัตตอน >บล็อคสกรีน เสื้อ เสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต เสื้อแจ็คเก็ต กระเป๋า กระเป๋ามีก้น กระเป๋ามีข้าง หมวก หมวกแฟชั่น สกรีน สกรีนเสื้อ สกรีนกระเป๋า สกรีนของพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม บล็อคสกรีน เสื้อแฟชั่น ผลิตเสื้อ ผลิตเสื้อโปโล เสื้อเปล่า เสื้อคู่ เสื้อคอวี เสื้อคอกลม เสื้อสวยๆ เสื้อผู้หญิง เสื้อผู้ชาย unisex เสื้อโปโลเปล่า เสื้อโปโลพร้อมปลัก เสื้อโปโลสี เสื้อโปโลเกรดพรีเมี่ยม เสื้อยืดโรงงาน เสื้อยืดเปล่า เสื่อราคาถูก เสื้อโปโลแฟชั่น เสื้อโรงงาน เสื้อโปโลโรงงาน เสื้อโปโลตัดต่อ สียาง สีplastisal สีpixment ไฮเดน สีนูน สีจม polyflex สร้างแบนด์ เสื้อสำหรับแบนด์
ผ้าดี ผีสวย เสื้อโรงงาน เสื้อช็อป cap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *