สีสกรีนเสื้อ มีอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร

     สีสกรีนเสื้อ

 

      สีสกรีนเสื้อ ที่ใช้สำหรับงานสกรีนลงบนเสื้อยืดหรือผ้า โดยทั่วไปแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท คือ

 


 

    สีสกรีนเสื้อประเภทเชื้อน้ำ

     : สีสกรีนประเภทนี้จะอาศัยน้ำเป็นตัวละลายเนื้อสี (Pigment) และแป้งพิมพ์ (Print paste) เข้ากันเป็นเนื้อเดียว โดยแป้งพิมพ์ที่เตรียมไว้สำหรับผสมกับสีสกรีนจะมีส่วนผสมของสารยึดเกาะ (Binder) เพื่อช่วยในการยึดติดบนเส้นใยของเสื้อผ้า

 

    สีพลาสติซอล

     : ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของเนื้อสีผลิตมาจาก PVC และ Plasticizer โดยอาศัยน้ำมันเป็นตัวทำละลาย

 

     ตามร้านจำหน่ายสีสกรีนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์สกรีนใหญ่ๆ จะมีจำหน่ายทั้งแบบนำไปผสมเอง (สี + แป้งพิมพ์สำเร็จรูป + สารเติมแต่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการในการนำไปใช้ในงานสกรีน) และแบบที่ผสมสำเร็จเป็นเฉดสีมาตรฐานพร้อมสกรีน ประมาณ 6-14 สี อย่างไรก็ตามสำหรับสีผสมสำเร็จก่อนนำไปใช้งานอาจต้องเจือจางความข้นหนืดของเนื้อสีสกรีนโดยการเติมน้ำ หรือน้ำมันขึ้นกับตัวทำละลาย เพื่อไม่ให้สีซึมเลอะ(กรณีที่มีความข้นหนืดต่ำ)หรือสีแห้งติดบล็อค(กรณีที่มีความข้นหนืดสูง) หรืออาจต้องเติมสารเพิ่มคุณสมบัติในการสกรีนซึ่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของสีแต่ละยี่ห้อตามที่ผู้ผลิตแนะนำ

 

     ในกรณีที่ต้องการผสมสีพิเศษนอกเหนือจากสีมาตรฐาน จะใช้หัวเชื้อสีน้ำ (Water based Color Concentrate) สำหรับงานสกรีนฐานน้ำเป็นตัวผสม หรือหัวเชื้อสีพลาสติซอล (Plastisol Pigment Concentrate) สำหรับงานสกรีนด้วยสีพลาสติซอลเป็นตัวผสมสีให้ได้เฉดสีตามที่ต้องการ

 


     สีสกรีนเสื้อเชื้อน้ำ (water based screen ink)

 

     สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทตามคุณสมบัติของแป้งพิมพ์ที่นำมาใช้ผสมสีสำหรับสกรีนเสื้อ ดังนี้

 

     1. สีสกรีนเสื้อแบบสีจม
     คุณสมบัติของสีสกรีนประเภทนี้ : เนื้อสีจะมีความละเอียดสามารถซึมลงไปถึงเส้นใยผ้าและเนื้อสีจะมีความโปร่งใส เมื่อนำไปสกรีนลงบนเสื้อยืดลวดลายสกรีนจะให้ผิวสัมผัสที่เรียบจนแทบเป็น เนื้อเดียวกับเสื้อ ด้วยเหตุที่เนื้อสีมีความโปร่งจึงนิยมนำไปใช้ในงานสกรีนบนเสื้อสีอ่อน

 

     2. สีสกรีนเสื้อแบบสีลอย
     คุณสมบัติของสีลอย : เนื้อสีจะมีความละเอียดน้อยกว่าสีจม ทำให้เนื้อสีเกาะติดอยู่บนเส้นใยของผ้า เมื่อสกรีนลงเสื้อผิวสัมผัสจะให้ความรู้สึกถึงลวดลายที่มีความหนาขึ้นมาจาก เนื้อผ้า และเมื่อลองดึงหรือยืดลายสกรีนจะสัเกตุเห็นถึงเนื้อสีที่แยกออกจากกันจับ อยู่บนผิวของเนื้อผ้า และเนื่้องจากเนื้อสีของสีประเภทนี้จะมีความทึบแสงจึงเหมาะที่จะนำไปสกรีนลง บนเสื้อสีเข้ม หรือนำไปสกรีนรองพื้นสีขาวบนเสื้อสีเข้มแล้วจึงสกรีนทับด้วยสีจม ข้อเสียของสีลอยคือแห้งเร็วซึ่งทำให้บล็อคสกรีนตันง่าย หมึกสกรีนติดหลังบล็อค

 

     3. สีสกรีนเสื้อแบบสียาง
     คุณสมับัติของสียาง : เนื้อสีจะมีความยืดหยุ่นสูงและมีความเงา ให้สีที่สด เมื่อสกรีนลงบนเนื้อผ้า เนื้อสีจะไปจับอยู่บนเส้นใยเช่นเดียวกับสีลอย ผิวสัมผัสจะมีชั้นความหนา(บาง)ของลายสกรีน และเมื่อลองดึงเนื้อผ้าเพื่อยืดลายสกรีนออก เนื้อสีจะยืดออกตามเนื้อผ้าเสมือนมีความยืดหยุ่นเป็นเนื้อเดียวกัน และเนื่องด้วยเนื้อสีมีความทึบแสงจึงสามารถสกรีนได้ทั้งบนเสื้อสีอ่อนและสี เข้มโดยไม่ต้องรองพื้นก่อน

 

     4. สีสกรีนเสื้อแบบสีนูน
     คุณสมบัติของสีนูน : ในหมึกพิมพ์จะผสมสารที่ทำให้เกิดการฟูขึ้นของเนื้อสีเมื่อนำไปอบด้วยความ ร้อนหลังจากสกรีน ทำให้ลวดลายมีความหนานูนขึ้นมา โดยทั่วไปจะนำไปใช้ในงานสกรีนตัวอักษรหรือลายสกรีนที่ต้องการให้เกิดผิว สัมผัสมีความนูนเป็น 3 มิติ

 


 

     สีสกรีนเสื้อพลาสติซอล (Plastisol screen ink)

 

     องค์ประกอบของสีพลาสติซอลผลิตจากสารเคมีประเภท PVC (polyvinyl chloride) และ Plasticiser โดยใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลาย(เชื้อน้ำมัน) เมื่อสารเคมีทำปฏิกิริยากับความร้อนจะถูกหลอมละลายเคลือบไปบนวัสดุประเภทต่างๆ สีพลาสติซอลเป็นสีสกรีนอีกประเภทที่นิยมนำมาใช้ในงานสกรีนทั้งบนเสื้อผ้าและบนพื้นผิววัสดุแทบทุกชนิด

 

     เนื่องจากมีคุณสมบัติในการยึดเกาะบนพื้นผิววัสดุที่ดี และมีความเงางามสดใสของเนื้อสี เมื่อนำไปสกรีนลงบนเสื้อหรือผ้าผิวสัมผัสจะมีชั้นความหนาของลวดลายเคลือบ อยู่บนเนื้อผ้าเช่นเดียวกับสียาง เนื่องจากเนื้อสีมีความทึบแสงจึงนิยมนำไปสกรีนทั้งบนเสื้อสีอ่อนและสีเข้ม และเป็นที่นิยมในงานสกรีนด้วย เทคนิค Halftone

 

     เนื่องจากเนื้อสีพลาสติกซอลจะแห้งที่อุณหภูมิ 130-160 องศาC ขึ้นกับความหนาบางของเนื้อสี ดังนั้นหลังการสกรีนสีสุดท้ายจำเป็นต้องอาศัยการอบด้วยความร้อนเพื่อให้เนื้อสีแห้งสนิทจริงที่อุณหภูมิประมาณ 130-160 องศา C โดยถ้าเป็นการอบสีด้วยเครื่องอบความร้อนแบบเคลื่อนที่ (Flush Cure) ซึ่งจะมีรางวิ่งไปตามโต๊ะสกรีนเพื่อเป่าลมร้อน เวลาที่ใช้ในการอบเสื้อแต่ละประมาณ 20-30 วินาที หรือถ้าเป็นการอบสีด้วยเครื่องอบความร้อนแบบสายพาน(Conveyor) จะ ใช้วิธีควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของสายพานเพื่อให้เสื้อได้รับลมร้อนในช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับในงานสกรีนมากกว่า 1 สี การอบความร้อนในแต่ละสีก่อนสกรีนสีถัดไปจะใช้อนุหภูมิอยู่ที่ประมาณ 100-120 องศาC

 

     เนื่องจากสีพลาสติซอลมีองค์ประกอบหลักประเภท PVC และ Plasticiser ซึ่งเป็นสารที่สกัดได้จากอุตสหกรรมปิโตรเคมี ในบางประเทศหรือองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมจึงไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสื้อยืดที่ สกรีนด้วยสีที่มีสารประกอบจำพวก PVC ในส่วนของผู้ผลิตสีจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในงานสกรีน เสมือนสีพลาสติซอลแต่ปลอดสาร PVC และ Plasticiser ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนำไปใช้ในงานสกรีน

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

สามารถตรวจสอบราคาได้ที่ :

 

บล็อคสกรีน เสื้อ เสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต เสื้อแจ็คเก็ต กระเป๋า กระเป๋ามีก้น กระเป๋ามีข้าง หมวก หมวกแฟชั่น สกรีน สกรีนเสื้อ สกรีนกระเป๋า สกรีนของพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม บล็อคสกรีน เสื้อแฟชั่น ผลิตเสื้อ ผลิตเสื้อโปโล เสื้อเปล่า เสื้อคู่ เสื้อคอวี เสื้อคอกลม เสื้อสวยๆ เสื้อผู้หญิง เสื้อผู้ชาย unisex เสื้อโปโลเปล่า เสื้อโปโลพร้อมปลัก เสื้อโปโลสี เสื้อโปโลเกรดพรีเมี่ยม เสื้อยืดโรงงาน เสื้อยืดเปล่า เสื่อราคาถูก เสื้อโปโลแฟชั่น เสื้อโรงงาน เสื้อโปโลโรงงาน เสื้อโปโลตัดต่อ สียาง สีplastisal สีpixment ไฮเดน สีนูน สีจม polyflex เเฟล็กซ์ สกรีนอย่างดี สกรีนสวย สกรีนทน สกรีนคม flex ผ้าtc ผ้าtk ผ้าcvc ผ้าไมโคร ผ้าคัตตอน cotton cotton100% เสื้อคัตตอน >บล็อคสกรีน เสื้อ เสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต เสื้อแจ็คเก็ต กระเป๋า กระเป๋ามีก้น กระเป๋ามีข้าง หมวก หมวกแฟชั่น สกรีน สกรีนเสื้อ สกรีนกระเป๋า สกรีนของพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม บล็อคสกรีน เสื้อแฟชั่น ผลิตเสื้อ ผลิตเสื้อโปโล เสื้อเปล่า เสื้อคู่ เสื้อคอวี เสื้อคอกลม เสื้อสวยๆ เสื้อผู้หญิง เสื้อผู้ชาย unisex เสื้อโปโลเปล่า เสื้อโปโลพร้อมปลัก เสื้อโปโลสี เสื้อโปโลเกรดพรีเมี่ยม เสื้อยืดโรงงาน เสื้อยืดเปล่า เสื่อราคาถูก เสื้อโปโลแฟชั่น เสื้อโรงงาน เสื้อโปโลโรงงาน เสื้อโปโลตัดต่อ สียาง สีplastisal สีpixment ไฮเดน สีนูน สีจม polyflex เเฟล็กซ์ สกรีนอย่างดี สกรีนสวย สกรีนทน สกรีนคม flex ผ้าtc ผ้าtk ผ้าcvc ผ้าไมโคร ผ้าคัตตอน cotton cotton100% เสื้อคัตตอน >บล็อคสกรีน เสื้อ เสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต เสื้อแจ็คเก็ต กระเป๋า กระเป๋ามีก้น กระเป๋ามีข้าง หมวก หมวกแฟชั่น สกรีน สกรีนเสื้อ สกรีนกระเป๋า สกรีนของพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม บล็อคสกรีน เสื้อแฟชั่น ผลิตเสื้อ ผลิตเสื้อโปโล เสื้อเปล่า เสื้อคู่ เสื้อคอวี เสื้อคอกลม เสื้อสวยๆ เสื้อผู้หญิง เสื้อผู้ชาย unisex เสื้อโปโลเปล่า เสื้อโปโลพร้อมปลัก เสื้อโปโลสี เสื้อโปโลเกรดพรีเมี่ยม เสื้อยืดโรงงาน เสื้อยืดเปล่า เสื่อราคาถูก เสื้อโปโลแฟชั่น เสื้อโรงงาน เสื้อโปโลโรงงาน เสื้อโปโลตัดต่อ สียาง สีplastisal สีpixment ไฮเดน สีนูน สีจม polyflex เเฟล็กซ์ สกรีนอย่างดี สกรีนสวย สกรีนทน สกรีนคม flex ผ้าtc ผ้าtk ผ้าcvc ผ้าไมโคร ผ้าคัตตอน cotton cotton100% เสื้อคัตตอน super flow ปะทะ ib ดาวกระจาย ความรู้ เนื้อผ้า ผ้า รายละเอียด โรงงานผ้า ผลิตเสื้อ superflow super flow ibดาวกระจาย การสกรีน เทคนิคสกรีน เนื้อไมโคร รับผลิตหมวก หมวกแก๊บ หมวกฮิบฮอบ กระเป๋ามีก้น กระเป๋ามีก้นมีข้าง กระเป๋ามีก้นไม่มีข้าง กระเป๋ามีหูรูด สร้างแบนด์ เสื้อสำหรับแบนด์ ผ้าดี ผีสวย เสื้อโรงงาน เสื้อช็อป cap workshop polo cap apron shirts shirt t-shirt jacket เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น เสื้อมีซับใน ไม่มีซับใน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *