นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัทธน พลัส 153 ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์และเพจของบริษัทเรา ดังนี้
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทธน พลัส 153 ทางเว็บไซต์และเพจจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ เบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อ เป็นต้น.
 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทธน พลัส 153 จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม ของบริษัทธน พลัส 153 เท่านั้น
 
บริษัทธน พลัส 153 ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทธน พลัส 153 ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 
.
 
การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทธน พลัส 153 ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัทธน พลัส 153 สามารถ บันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้น หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป 
 
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทธน พลัส 153 จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทธน พลัส 153 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทธน พลัส 153 ต่อไป
 
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทธน พลัส 153 อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นบริษัทธน พลัส 153 จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ บริษัทธน พลัส 153 การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับบริษัทธน พลัส 153
 
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้บริษัทธน พลัส 153 ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการของบริษัทธน พลัส 153 ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อ กับ บริษัทธน พลัส 153 ตามรายละเอียดข้างล่าง ดังต่อไปนี้

Thana Plus 153 Company Limited. ( บริษัท ธน พลัส 153 จำกัด )
503 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300