ราคาการผลิตหมวกมีความผันผวนสูง กรุณาติดต่อฝ่ายขาย LINE : @Thanaplus

ราคาการผลิตหมวกมีความผันผวนสูง
กรุณาติดต่อฝ่ายขาย LINE : @Thanaplus

DY

ระยะเวลาในการผลิต 20 วัน

หมวกเปล่าปีก CAP
401-500
301-400
201-300
100-200
108 บาท
112 บาท
116 บาท
122 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 15 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด
หมวกเปล่าปีก HIPHOP
401-500
301-400
201-300
100-200
125 บาท
132 บาท
136 บาท
144 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 8 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด

Shape Retention

เนื้อผ้าทิ้งตัวสวย ไม่เสียทรง ไม่หด ไม่ย้วย 100%

Color Retention

สีสันสดใส คงทนสวยงาม เหมือนใหม่เสมอ

TC

ระยะเวลาในการผลิต 20 วัน

หมวกเปล่าปีก CAP
401-500
301-400
201-300
100-200
122 บาท
128 บาท
132 บาท
140 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 15 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด
หมวกเปล่าปีก HIPHOP
401-500
301-400
201-300
100-200
130 บาท
137 บาท
141 บาท
149 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 8 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด

Breathable

เนื้อผ้าชนิดนี้มีคุณสมบัติ ในการระบายอากาศได้ดี

Color Retention

สีสันสดใส คงทนสวยงาม เหมือนใหม่เสมอ

SOLON

ระยะเวลาในการผลิต 20 วัน

หมวกเปล่าปีก CAP
401-500
301-400
201-300
100-200
122 บาท
128 บาท
132 บาท
140 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 15 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด
หมวกเปล่าปีก HIPHOP
401-500
301-400
201-300
100-200
130 บาท
137 บาท
141 บาท
149 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 8 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด

Best Value
เนื้อผ้าสุดคุ้ม แนะนำโดย คุณภาพดี ราคาประหยัด

MECH

ระยะเวลาในการผลิต 20 วัน

หมวกเปล่าปีก CAP
401-500
301-400
201-300
100-200
127 บาท
133 บาท
138 บาท
145 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 15 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด
หมวกเปล่าปีก HIPHOP
401-500
301-400
201-300
100-200
135 บาท
142 บาท
147 บาท
155 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 8 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด

Shape Retention

เนื้อผ้าทิ้งตัวสวย ไม่เสียทรง ไม่หด ไม่ย้วย 100%

Breathable

เนื้อผ้าชนิดนี้มีคุณสมบัติ ในการระบายอากาศได้ดี

Color Retention

สีสันสดใส คงทนสวยงาม เหมือนใหม่เสมอ

MiCRO

ระยะเวลาในการผลิต 20 วัน

หมวกเปล่าปีก CAP
401-500
301-400
201-300
100-200
127 บาท
133 บาท
138 บาท
145 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 15 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด
หมวกเปล่าปีก HIPHOP
401-500
301-400
201-300
100-200
135 บาท
142 บาท
147 บาท
155 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 8 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด

Best Value
เนื้อผ้าสุดคุ้ม แนะนำโดย คุณภาพดี ราคาประหยัด

COMB TWILL

ระยะเวลาในการผลิต 20 วัน

หมวกเปล่าปีก CAP
401-500
301-400
201-300
100-200
142 บาท
148 บาท
154 บาท
162 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 15 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด
หมวกเปล่าปีก HIPHOP
401-500
301-400
201-300
100-200
150 บาท
157 บาท
163 บาท
172 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 8 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด

Durable

เนื้อผ้ามีความคงทนสูง อายุการใช้งานยาวนาน

Peach Twill light

ระยะเวลาในการผลิต 20 วัน

หมวกเปล่าปีก CAP
401-500
301-400
201-300
100-200
146 บาท
154 บาท
159 บาท
168 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 15 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด
หมวกเปล่าปีก HIPHOP
401-500
301-400
201-300
100-200
155 บาท
162 บาท
168 บาท
177 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 8 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด

Shape Retention

เนื้อผ้าทิ้งตัวสวย ไม่เสียทรง ไม่หด ไม่ย้วย 100%

Breathable

เนื้อผ้าชนิดนี้มีคุณสมบัติ ในการระบายอากาศได้ดี

Color Retention

สีสันสดใส คงทนสวยงาม เหมือนใหม่เสมอ

Peach Twill

ระยะเวลาในการผลิต 20 วัน

หมวกเปล่าปีก CAP
401-500
301-400
201-300
100-200
151 บาท
159 บาท
164 บาท
173 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 15 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด
หมวกเปล่าปีก HIPHOP
401-500
301-400
201-300
100-200
160 บาท
167 บาท
173 บาท
183 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 8 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด

Shape Retention

เนื้อผ้าทิ้งตัวสวย ไม่เสียทรง ไม่หด ไม่ย้วย 100%

Breathable

เนื้อผ้าชนิดนี้มีคุณสมบัติ ในการระบายอากาศได้ดี

Color Retention

สีสันสดใส คงทนสวยงาม เหมือนใหม่เสมอ

JEANS

ระยะเวลาในการผลิต 20 วัน

หมวกเปล่าปีก CAP
401-500
301-400
201-300
100-200
156 บาท
164 บาท
169 บาท
179 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 15 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด
หมวกเปล่าปีก HIPHOP
401-500
301-400
201-300
100-200
165 บาท
172 บาท
178 บาท
188 บาท
สกรีนเพิ่มเริ่มต้นสีละ 8 บาท/จุด
ปักเพิ่มเริ่มต้น 20 บาท/จุด

Durable

เนื้อผ้ามีความคงทนสูง อายุการใช้งานยาวนาน