DIGITAL FILM TRANSFER

ใส่สีได้ไม่จำกัด

ชิ้นงานใส่กี่สีก็ได้ ราคาไม่เพิ่ม

รับทำจำนวนน้อย

ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 12 ตัวเท่านั้น

แข็งแรงทนทาน

รีดด้วยอุณหภูมิและแรงดันสูง

คำนานราคา DFT ง่ายๆ ได้ที่นี่

คำนวนราคา DFT

ความกว้างสูงสุดที่ 50 เซนติเมตร

(ความยาวเท่าไหร่ก็ได้)

กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ

ความกว้าง ( CM )

ความสูง ( CM )

จำนวน

ราคาทั้งหมด

ราคาต่อตัว

คำนวนราคา DFT

ความกว้างสูงสุดที่ 20 นิ้ว

(ความยาวเท่าไหร่ก็ได้)

กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ

ความกว้าง ( Inch )

ความสูง ( Inch )

จำนวน

ราคาทั้งหมด

ราคาต่อตัว