Solvent

Solvent

BLOCK : 350 บาท/สี
1000 ขึ้นไป
501-1000
301-500
101-300
30-100
10 บาท
11 บาท
13 บาท
15 บาท
20 บาท

Special Technique
เป็นเทคนิคพิเศษที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากการสกรีนทั่วไปที่ทุกคนรู้จัก

Tough
สีที่มีความแข็งแรงในการขูดข่วนสูง คงทนอายุการใช้งานที่นานกว่าสีแกติ

Stickness
สีที่เน้นการยึดเกาะสูง ส่วนมากพบในสีที่ใช้สกรีนบนวัสดุหลากหลายอาทิเช่น แก้ว เซรามิค โลหะ พลาสติก หนัง

Import Color
สีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีทั้งโซนเอเชีย และโซนยุโรป

Thinness
สีที่เน้นในเรื่องของความบางเพื่อให้สวมใส่แล้วไม่อึดอัด

ชนิดสี : Solvent
เทคนิคแบบสีสกรีนพลาสติก : เป็นสีที่ทำมาเพื่อยึดเกาะกับวัสดุประเภท พลาสติกโดนเฉพาะ
BLOCK : 350 บาท/สี
1000 ขึ้นไป
501-1000
301-500
101-300
30-100
10 บาท
11 บาท
13 บาท
15 บาท
20 บาท

Special Technique
เป็นเทคนิคพิเศษที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากการสกรีนทั่วไปที่ทุกคนรู้จัก

Tough
สีที่มีความแข็งแรงในการขูดข่วนสูง คงทนอายุการใช้งานที่นานกว่าสีแกติ

Stickness
สีที่เน้นการยึดเกาะสูง ส่วนมากพบในสีที่ใช้สกรีนบนวัสดุหลากหลายอาทิเช่น แก้ว เซรามิค โลหะ พลาสติก หนัง

Import Color
สีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีทั้งโซนเอเชีย และโซนยุโรป

Thinness
สีที่เน้นในเรื่องของความบางเพื่อให้สวมใส่แล้วไม่อึดอัด

ชนิดสี : Solvent
เทคนิคแบบสีสกรีนโลหะ : เป็นสีที่ทำมาเพื่อยึดเกาะกับวัสดุประเภท โลหะโดนเฉพาะ
BLOCK : 350 บาท/สี
1000 ขึ้นไป
501-1000
301-500
101-300
30-100
15 บาท
16 บาท
18 บาท
20 บาท
25 บาท

Special Technique
เป็นเทคนิคพิเศษที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากการสกรีนทั่วไปที่ทุกคนรู้จัก

Tough
สีที่มีความแข็งแรงในการขูดข่วนสูง คงทนอายุการใช้งานที่นานกว่าสีแกติ

Stickness
สีที่เน้นการยึดเกาะสูง ส่วนมากพบในสีที่ใช้สกรีนบนวัสดุหลากหลายอาทิเช่น แก้ว เซรามิค โลหะ พลาสติก หนัง

Import Color
สีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีทั้งโซนเอเชีย และโซนยุโรป

Thinness
สีที่เน้นในเรื่องของความบางเพื่อให้สวมใส่แล้วไม่อึดอัด

ชนิดสี : Solvent
เทคนิคแบบสีสกรีนหนัง : เป็นสีที่ทำมาเพื่อยึดเกาะกับวัสดุประเภท หนังโดนเฉพาะ